Werkzaamheden
Concept en creatie huisstijl, communicatiemiddelen (brochures, flyers e.d.), drukwerk, merchandise, tegels en mede ontwikkeling website.

.

Projectinformatie
Als het wonen thuis niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld sociale, emotionele en of gedragsproblemen of een instabiele thuissituatie, biedt Zorginitiatief de Bosk een plek waar jongeren kunnen opgroeien en zichzelf kunnen ontwikkelen binnen de structuur van het gezinshuis.
Zorginitiatief de Bosk biedt plaats aan jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 23 jaar, zijn al 14 jaar werkzaam in de jeugd-/pleegzorg en hebben ruime ervaring in het begeleiden en behandelen van jongeren, die om welke reden dan ook niet thuis kunnen wonen. Ze leggen niemand iets op, maar respecteren elkaar binnen het gezinshuis.

Driestroomhuis de Bosk is een groot vrijstaand huis. Er is een ruime eet-/leefkeuken, waar ze gezellig samen bijpraten en waar de maaltijden bereid worden. Men wil tieners/jongeren een plekje bieden waar zij zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Ongeacht zijn of haar beperking. Het motto van het gezinshuis is dan ook “onderweg van verblijf naar zelfstandigheid”.

Om een professionele uitstraling richting (toekomstige) cliënten te hebben heeft EYEGO voor de Bosk in 2014 de complete huisstijl met een fraai, gekleurd beeldmerk ontwikkeld. Het beeldmerk is gebaseerd op een windvaan, waarbij het logo ook solitair te gebruiken is. De huisstijl is verder voorzien van elementen die de golfbeweging van de ontwikkeling voorstellen, en is verwerkt in visitekaartjes, website, advertenties en alle andere uitingen… in 2020 hebben we binnen de kaders van de bestaande huisstijl een verfrissende versie doorontwikkeld die inmiddels uitgerold wordt.