Werkzaamheden
Ontwikkeling huisstijl, communicatiemiddelen, en website met portfolio

.

Projectinformatie

Een wereld met lokale energie-, water-, voedsel- en geldkringlopen. Met slim en efficiënt hergebruik van grondstoffen in plaats van afval. Een wereld met hechte, zelfdenkende en zelfredzame gemeenschappen met respect voor mens, dier en plant.

Een onbereikbaar vergezicht? Nee! Bij Go with the Flows geloven ze in de kracht van zelf organiserend vermogen van gemeenschappen. Die kracht wordt groter naarmate de schat aan kennis en informatie binnen de gemeenschap groter wordt.

Go with the Flows staat voor ontwerpen en samenwerkingen die deze lokale kracht(en) versterken en verder ontwikkelen. En die initiatiefnemers en gemeenschappen de ruimtelijke middelen bieden om de samenhang tussen systemen zoals elektriciteit, warmte, water, grondstoffen en voedsel beter te benutten, om zo lokale kringlopen te vormen die ook de lokale economie versterken.

Ondersteund met cijfers, kennis op basis van eigen en bestaand onderzoek.

Zo zijn ze bij Go with the Flows bewoners van gebouwen, straten, buurten, wijken en dorpen van dienst bij het dichterbij brengen van lokale kringlopen en regie over de eigen leefomgeving!

Voor Go with the Flows hebben wij de huisstijl met diverse optionele items voor presentaties ontwikkeld, daarnaast is de website volop projecten opgetuigd.

Kijk ook op de website