Werkzaamheden
Huisstijl, communicatiemiddelen (flyers e.d.), nieuwsbrief

.

Projectinformatie

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

De LISA-data zijn in de afgelopen 25 jaren voor veel gebruikers een vaste waarde geweest voor onderzoek en beleid. De meerwaarde van (de Stichting) LISA heeft zich al die jaren bewezen. Omdat de gegevens uit het LISA-register beschikbaar zijn op het niveau van vestigingen is op vrijwel elk ruimtelijk schaalniveau inzicht mogelijk in werkgelegenheid en aard van de activiteit.  Zo kan de gewenste beleidsinformatie – op basis van een consistente historische reeks – op vrijwel elk gewenst detailniveau worden geproduceerd inclusief weergave op de kaart.

Dat is van cruciaal belang voor onze belangrijkste datagebruikers zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beleidsmakers van alle provincies, samenwerkende regio’s en gemeenten als ook ministeries en kennisinstellingen/universiteiten. LISA combineert de werkgelegenheidsdata eveneens met gegevens over productie vertaald in “toegevoegde waarde”. Ook daarin is LISA uniek.

Voor LISA Projectorganisatie zijn we al een aantal jaren verantwoordelijk voor de grafisch vormgeving van de nieuwsbrief die op onregelmatige basis verschijnt.

Kijk ook op www.lisa.nl