Werkzaamheden
Concept en creatie huisstijl, communicatiemiddelen, nieuwsbrieven, enquêteformulieren, applicaties, website.

Projectinformatie
Voor I&O Research BV is EYEGO het aanspreekpunt op het gebied van het grafisch ontwerp, DTP werkzaamheden en app ontwikkeling van diverse onderzoeken (o.a. vragenlijsten, factsheets, flyers, brochures of App e.d.) in de huisstijl van de eigen organisatie of haar opdrachtgevers (bijv. NS, ProRail, diverse gemeenten, provinciale en landelijke overheidsorganisaties).

I&O Research BV is een bureau voor beleids- en marktonderzoek met meerdere vestigingen in Nederland. Met betrouwbaar en gedegen onderzoek en creatief zijn in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen werken 50 medewerkers aan creatieve en vernieuwende ideeën.

Van klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek tot kwantitatieve analyses en prognoses, en van klant- en burgerpanels tot beleidsmonitoring en evaluatie onderzoek. Voor complete onderzoeksprojecten of alleen voor de uitvoering van de dataverzameling. Vragen en luisteren staan aan de basis van het werk.

io