Werkzaamheden
Concept en creatie, web en app design buurtinformatie

Projectinformatie
Elke 2 jaar voert de gemeente Steenwijkerland een onderzoek uit. Via dit onderzoek kunnen inwoners hun mening en waardering geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente en in hun kern, wijk of buurt. Bijvoorbeeld over veiligheid, voorzieningen, wonen, zorg e.d. Dit onderzoek levert veel informatie op. Niet alleen voor de gemeente als geheel, maar ook op buurt- of wijkniveau.

 

In 2013 is voor het eerst een App door EYEGO ontwikkeld om deze informatie beter toegankelijk te maken: de buurtinfo-App 2013. Op basis van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan is de nieuwe App nu verder doorontwikkeld en verbeterd. Ook is het aangevuld met informatie uit het inwoneronderzoeken van 2015 en 2017. De vernieuwde app schaalt nu automatisch mee op ieder type apparaat (tevens ondersteunt de app nu meerdere platformen) en bevat het een interactieve kaart waar je eenvoudig over heen kunt navigeren.

In de Buurtinfo Steenwijkerland laten wij voor 17 belangrijke onderwerpen uit het tweejaarlijkse inwonersonderzoek de uitkomsten zien. Het gaat daarbij over zaken als leefbaarheid en voorzieningen, veiligheid en overlast, participatie en sport en bestuur en vertegenwoordiging. De uitkomsten per kern of wijk zijn weergegeven in de vorm van een rapportcijfer of een ander getal (graadmeter). Daarnaast biedt hij mogelijkheden om nog andere informatie over een kern of wijk toe te voegen. Dus wilt u weten hoe uw kern of wijk scoort op het gebied van b.v. tevredenheid over de leefbaarheid? En hoe dat 4 of 2 jaar geleden was en of deze score afwijkt van de score in de gemeente als geheel? Kijk dan op buurtinfosteenwijkerland.nl

 steenwijkerland_app1